20 JAOR BESJTAON, TIED VEUR EIN FEESKE !

Mit eine vastelaovend, in oos vruigere Carna bie Guus, heel get jaorkes trök, besjlöät -gans sjpontaan- ein gruupke vastelaoves-vierders ein Zaate Hermenie te sjtarte!.
Mekkelik gezag, mer wie gaon veer dat noe doon?

Mit väöl hulp van boete-aaf, wo veer nog altied heel get luuj zeer dankbaar veur zeen, höbbe veer kènne beginne mit “de eesjte repetiesj”, o.l.v. Jos, noe al weijer 20 jaor geleeje !
Eesj note lere ! Note aangeweze door Jos op eine notenbalk, geteikend op ein sjoolbordje in ós meziekcenter “Freestyle”! En toen koosj ’t blaoze beginne.
Wat waore veer bliej mit oos eesjte gesjpeelde note en trómmelsjlaeg!

Op zunjig 24 fibberwarie 2002 woort in Carna de oprichtingsvergadering gehawte !

Greutsj zeen veer dr’op dat veer ós jedere vastelaovend en op väöl festiviteite in en boete ós dörp muzikaal höbbe laote heure. Al die jaore koosjte veer geneite van same meziek make en “hel en valsj” blaoze !!

Op zaoterdig 2 juli 2022 woort ós 20 jaorig besjtaons-jubileum feestelik gevierd; dao ginge veer, same, mit 30 man sjterk, in de rooj bloes en mit instrument, mit de bös nao zonnig Valkenburg.

Nao de óntvangs mit koffie en vlaai, woort door veurzitter Diana eesj sjtil gestjange bie Jan, Harrie en Jos, die noe neit meer in ós midde kènne zeen.

Dan Jos Lipsch, ózze dirigent, woort flink in ’t zunneke gezat en bedank veur zien al 20 jaor langk boetegeweun groot gedöldj mit ós muzikante !

Auch de 11 muzikante, die al vanaaf ‘t begin lid zeen, woorte in ’t zunneke gezat en woorte geëerd mit ein herinnerings-sjpeldje.

En veur de 4 nuuj muzikante, welke nao de zomervakansie gaon mitblaoze, waor ein flesj Flügel, dit óm hun drempelvrees te euverwìnne!.

Daonao ginge veer blaoze in de bínnesjtad; dat woort vrolik en enthoesiast óntvange door al die toeriste op de terrasjes!
“Sjpeel hiej nog get, blaoze, blaoze etc.”
Zelfs handjteikeninge woorte gevraog en d’r woort gedans op ooze meziek! Gezellig!

En wat waor die City-Toer geweldig: mit z’n allen en mit väöl meziek en hellll sjlaagwerk in ’t treintje door Valkenburg.
Wat ein beleavenis !

Ein heel gesjlaag feeske woort in Valkenburg aafgesjlaote mit ein heerlik dineetje veur ós alle!

‘t Waor eine super sjoone daag !
Eine daag óm nooit te vergaete !

Jaarvergadering 2022

Tot onze grote vreugde mogen we ons “gein lid, waal ummer mit” Jos Notermans aan onze ledenlijst toevoegen. Tijdens de jaarvergadering 2022 werd Jos, samen met Giel van Kaam, voorzien van de TLB versierselen. Jos en Giel welkom in ons klupke!

Optocht Sittard

Op zondag 27-2-2022 was het verzamelen voor het Jochem Erenshoes op het kloosterplein te Sittard. De Marottestad was een van de weinige plaatsen in het zuiden met een volwaardige carnavalsoptocht. Het mooie weer zorgde op veel plekken voor rijen dik publiek. Na de optocht werd er uiteraard een bezoek gebracht aan de binnenstad.

Kerst 2021

Aan de leden van “Te Laat Begoosj”:

Dit klein gebaar

Recht uit het hart gegeven

Blijft ons verbinden

Niet uit het oog verliezend

Voor 2022: Gelukkig Nieuwjaar!!

Greutsje Pin 2022

Bès dich ouch “Zo Greutsj wie eine pin”?

Met jouw donatie van slechts € 5,- help je om het lokale verenigingsleven en hun carnavalsactiviteiten in het bijzonder in stand te houden. Als blijk van waardering ontvang je De Greutsje Pin 2022 en laat je zien dat je ‘Greutsj’ bent op jouw vereniging. Bestellen kan via de website van De Greutsje Pin (zie QR-code) of via dhr. Ger Stroek 06-11186065 email: stroek.ger@home.nl

In memoriam Jos Paumen

Mit grote versjlagenheid höbbe veer op vriedig 12 november 2021 kènnis genómme van het feit dat oos lid Jos Paumen geheel ónverwachs euverleeje is. Jos is ein van de oprichters van “Te laat begoosj” en waor ooze eesjte veurzitter. Zien nooit aaflaotend enthousiasme gaon veer versjrikkelik misse.

Veer wunsje Francien, Whitney en Jewel mit hun partners en de femieje heel vööl sjterkte toe.

En jederein dae op de ein of angere meneier mit Jos verbónje waor. En dat zeen ongeleufelik vööl luuj…

Jos rus zach 

Rabo Clubsupport 2021 Bedankt

Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterkt de Rabo-bank clubs met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt.
Hermenie “Te Laat Begoosj” is hartstikke blij met de financiële steun welke zij mocht ontvangen van de Rabo ClubSupport Actie. Iedereen bedankt voor het stemmen op onze vereniging: hetgeen ons wederom in deze rare, moeilijke tijd enorm steunt om straks verder te gaan met muziek maken in Einighausen en omgeving. Bedankt…