Veurzitter: Ghislaine Linssen
Sikkertaris: Jeannette Notermans
Centefutser: Harrie Notermans
Tillefoon: 046-4519472
E-mail: info@telaatbegoosj.nl