Tot onze grote vreugde mogen we ons “gein lid, waal ummer mit” Jos Notermans aan onze ledenlijst toevoegen. Tijdens de jaarvergadering 2022 werd Jos, samen met Giel van Kaam, voorzien van de TLB versierselen. Jos en Giel welkom in ons klupke!