Mit grote versjlagenheid höbbe veer op vriedig 12 november 2021 kènnis genómme van het feit dat oos lid Jos Paumen geheel ónverwachs euverleeje is. Jos is ein van de oprichters van “Te laat begoosj” en waor ooze eesjte veurzitter. Zien nooit aaflaotend enthousiasme gaon veer versjrikkelik misse.

Veer wunsje Francien, Whitney en Jewel mit hun partners en de femieje heel vööl sjterkte toe.

En jederein dae op de ein of angere meneier mit Jos verbónje waor. En dat zeen ongeleufelik vööl luuj…

Jos rus zach