Tijdens de jaarvergadering/algemene ledenvergadering “2020 en 2021” van TLB op dinsdag 28 september 2021 werd Diana Bekkers gekozen tot voorzitter van Hermenie “Te Laat Begoosj”. Ghislaine Linssen was aftredend en stelde zich niet meer herkiesbaar. Ghislaine bedankt voor je inzet en bedankt voor de samenwerking. Diana heel veel succes. Tevens werd Rob Lucassen gekozen als nieuw lid van het bestuur.