Een van de manieren van coöperatief dividend van Rabobank Westelijke Mijnstreek is de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.

Rabobank Clubkas Campagne 2016

Van 13 tot en met 26 april 2016 organiseert Rabobank Westelijke Mijnstreek de vijfde Rabobank Clubkas Campagne.

In 2015 kozen we ervoor het uit te keren bedrag per stem vast te zetten. De waarde per stem is dus niet meer afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen. Ook voor 2016 kiezen we hiervoor. De waarde van 1 stem had in 2015 een waarde van €3,80. Voor 2016 verhogen we dit bedrag naar €4,50 per stem.

Stemmen

Rabobank Westelijke Mijnstreek is een coöperatie met leden. Onze klanten die op 1 januari 2016 lid zijn bij onze bank en in de stemperiode 18 jaar zijn of ouder, kunnen van 13 tot en met 26 april 2016 hun stem uitbrengen voor de Rabobank Clubkas Campagne 2016. Steun “Te Laat Begoosj” en de andere Einekoezer verenigingen.