Tijdens de jaarvergadering van TLB op dinsdag 11 april 2017 werd Ghislaine Dircks-Linssen gekozen toch voorzitster van Hermenie “Te Laat Begoosj”. Jos Paumen was aftredend en stelde zich niet meer beschikbaar. Jos bedankt voor je inzet en bedankt voor de samenwerking. Ghislaine heel veel succes.

ghislaine

Ghislaine met de nieuwe “voorzitter”-hamer