Een van de manieren van coöperatief dividend van Rabobank Westelijke Mijnstreek is de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.

Ben jij lid van Rabobank Westelijke Mijnstreek?
Stem dan op Hermenie “Te Laat Begoosj” tijdens de Rabobank Clubkas Campagne 2017!
Ga vanaf 10 mei snel naar www.spekjouwclub.nl en breng je stemmen uit!
(Heb je stemmen over? denk dan ook eens aan de andere verenigingen uit Einighausen!)